Ställ ut regionalt i Kungsbacka 2010!

(Publicerad 2009-07-27)

Under många år har Kungsbacka verkligen varit representerat på frimärkskartan. Nordhallands Filatelistförening har varit på alerten och arrangerat samlarträffar, kurser, Frimärkets Dag m.m. men aldrig en utställning. Förrän nu.
År 2010 fyller föreningen 50 år och vad är väl bättre att fira detta med än en regional utställning. Eller två! Den 17-18 april 2010 hälsas alla samlare välkomna till Aranäshallen.
kUNGsfrim 10 är en regional frimärksutställning för ungdomar upp till 21 år.
Exponat som tidigare erhållit 65 poäng eller mer vid nationell eller högre utställning kan inte ställas ut vid kUNGsfrim 10.

Klassindelning vid kUNGsfrim 10 är:
1. Ungdom, traditionella exponat, stämpelmärken och helsaker
2. Ungdom, posthistoria, inkl stämpel- och hembygdsexponat samt luftpost
3. Ungdom, motivexponat
4. Ungdom, Open (-21 år)
5. 8-bladsexponat för nybörjare inom ungdomsfilatelin som inte fyllt 15 år.

Följande åldersindelning gäller i klasserna 1-3:
A -15 år 1-3 ramsidor
B 16-18 år 2-4 ramsidor
C 19-21 år 3-5 ramsidor

För ungdomar som vill ställa ut vykortsexponat hänvisas till philKUNG 10
Att ställa ut i kUNGsfrim 10 är gratis. Dock krävs medlemskap i SFU eller motsvarande ungdomsförbund inom FIP.
För att ställa ut i klass 4 Open (1-5 ramsidor) krävs inget medlemskap i nationell filatelistorganisation.

Samtidigt med kUNGsfrim 10 arrangeras utställningen philKUNG 10 för vuxna.

philKUNG 10 är en regional frimärks- och vykortsutställning och därmed öppen för nya exponat som inte tidigare ställts ut samt för exponat som tidigare ställts ut, utan att vid nationell eller högre utställning ha uppnåt 65 poäng.
Exponat som vid nationell eller högre utställning erhållit 65 poäng eller mer kan inte ställas ut.

Klassindelning vid philKUNG 10 är:
1. Inbjuden klass
2. Traditionell filateli 3-5 ramsidor
3. Posthistoria (inkl stämpelexponat och hembygdsfilateli) 3-5 ramsidor
4. Helsaker 3-5 ramsidor
5. Aerofilateli (Luftpost) 3-5 ramsidor
6. Morivfilateli 3-5 ramsidor
7. Stämpelmärken (Revenues) 3-5 ramsidor
8. Open-klass 2-5 ramsidor
9. Vykortsklass 2-5 ramsidor

Enramsexponat kan ställas ut i klasserna 2-7.
Utställningen är kvalificerande för anmälan till nationell utställning, till exempel Skåneland 2010.

Anmälan om deltagande skall vara föreningen tillhanda senast den 10 januari resp 10 februari 2010. Anmälan sker på särskild blankett som bifogas specialreglementena. Specialreglementen för de båda regionala utställningarna philKUNG 10 och kUNGsfrim 10 finns att hämta på föreningens hemsida www.nhff.se eller per telefon till utställningens sekreterare Hans-Uno Hansson, tel 0761-075107.

Välkommen med din anmälan till philKUNG 10 eller kUNGsfrim 10.
Kent Jiresjö
Övriga artiklar

DatumTitel
2006-11-02Hur man monterar sina frimärken
2006-11-02Göra en plan och montera för utställningar
2009-06-08Vad hände på klubben den 6 maj?
2009-06-08Avslutningen våren 2009!
2009-07-27Ställ ut regionalt i Kungsbacka 2010!
2010-09-02Utställningskort samt frimärke!
2011-06-14Utställningskort samt frimärke 2011!